สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. กรอก Username หรือ เบอร์โทรศัพท์
  2. ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ
  3. ใส่รหัสผ่านซ้ำอีกรอบ
  4. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  5. เลือกธนาคารที่ลูกค้าใช้รับโอนเงิน
  6. ใสเลขบัญชีธนาคาร
  7. ระบุ ชื่อ และ นามสกุล ภาษาไทย
  8. ยืนยันการสมัครสมาชิก